Firmowe Logo Hurghada Fun

Hurghada Fun

Najlepsze i tanie wycieczki fakultatywne 
tylko z Hurghada Fun!

Dendera 

Dendera - miasto w Górnym Egipcie, na prawym brzegu Nilu. W starożytności ośrodek kultu bogini Hathor. Najlepiej zachowanym zabytkiem na terenie Dendery jest świątynia Hathor.Świątynia Hator w Denderze 


Budowę jej rozpoczęto za panowania Ptolemeusza IX, a zakończono w czasach Nerona. Świątynia stanęła na miejscu starszej budowli, pochodzącej najprawdopodobniej z czasów Cheopsa. Plan zachowanej do dnia dzisiejszego budowli mocno się różni od klasycznych budowli egipskich. Świątyni nie poprzedzają pylony, nie ma też dziedzińca z portykami. Budowla została zwrócona fasadą w kierunku Nilu. Dziedziniec otoczony murem poprzedza wejście do pronaosu (dużej sali ozdobionej 24 kolumnami). Za nim znajduje się sala hypostylowa, zamknięta po bokach pomieszczeniami magazynowymi, pracownią perfum, skarbcem itp. Za nią umieszczono salę ofiarną i pomieszczenie poprzedzające sanktuarium. Wokół sanktuarium biegnie pasaż z 11 kaplicami, poświęconymi różnym bóstwom i symbolom religijnym. Na dachu, dostępnym schodami znajdującymi się przy murze, pomiędzy salą hypostylową a kaplicami, zbudowano kiosk Nowego Roku. Kolumny sali hypostylowej i pronaosu zdobione są hatoryckimi głowicami. Sufit jednej z kaplic w kiosku pokrywał okrągły fresk z symbolicznym wyobrażeniem nieba: gwiazdozbiorów, planet i gwiazd, tzw. Zodiak z Dendery (oryginał znajduje się obecnie w Luwrze w Paryżu, w świątyni pozostawiono kopię). Podobne przedstawienie, jednak na planie kwadratu, znajduje się w sali hypostylowej.
Świątynia poprzedzona została mammisi Augusta. Pomiędzy nim a murem otaczającym świątynię zachowane są ruiny kościoła koptyjskiego. Na południe od świątyni znajdują się ruiny niewielkiej świątyni Izydy, na zachód – święte jezioro.
Co warto zobaczyć w Denderze:


Świątynia Hator – Poświęcona Bogini Hathor ukazywana była, jako kobieta z głową krowy, która między rogami miała umieszczony dysk słoneczny. Pełniła ona bardzo wiele funkcji, jej obszar działania był bardzo duży. Najczęściej czczono ją jako boginię płodności i miłości, Hathor była też opiekunką tańca oraz instrumentu muzycznego sistrum. Często utożsamiano ją z grecką Afrodytą.


Fasada Świątyni – ukształtowana jest jak pylon, z wznoszącymi się ścianami zwieńczonymi głową Hator kolumnami. Tutaj i wewnątrz Hator ukazuje się raczej w ludzkiej a nie krowiej postaci.


Sala Hipostylowa – Po wejściu do Sali Hipostylowej naszym oczom ukazuje się szesnaście kolumn zwieńczonych głową Hator, a także astronomiczny sufit, który zachował w dużej mierze oryginalne kolory. Nie jest to mapa nieba we współczesnym rozumieniu, ale symboliczne przedstawienie ciał niebieskich, godzin dnia i nocy, oraz królestw słońca i księżyca.


Świątynia Pojawień - gdzie Hator przebywa z innymi bogami przed podrożą do Edfu. Można też dokładnie zobaczyć reliefy na ścianie wejściowej, przedstawiające składanie darów oraz budowę świątyni i ofiarowanie jej bogini. Uwagę naszą na pewno też zwrócą puste kartusze świadczące o częstych zmianach władców w czasach Ptolemeuszy.


Sala Ofiar – wejście do właściwej świątyni, z bliźniaczymi schodami prowadzącymi na dach, do której wprowadzono zwierzęta przeznaczone na ofiarę. Na tylnej ścianie po przeciwnej stronie reliefu przedstawiające króla składającego bogini Hator jej ulubiony trunek a także spis ofiar.


Sala Enneady – Kiedyś stały w niej posagi bogów i królów zaangażowanych w ceremonie poświęcone Hator.


Sanktuarium – gdzie umieszczono tekst Hymnów przebudzenia. W sanktuarium znajdował się posag Hator i ceremonialna barka, którą kapłani znosili nad rzekę i umieszczali na lodzi holowanej przez wyznawców w górę rzeki do Edfu. Znajdują się tam też reliefy, na których opisano codzienny rytm z życia oraz króla ofiarującego Maat bogini Hator, Horusowi i Harsomtusowi.


Boczne Kaplice – Wzdłuż ścian prowadzą 2 łączące się z tylu korytarze z bocznymi kaplicami Izydy, Sokarisa, Świętego Węża, Per-Ur, Per-Neser oraz kaplica Nowego Roku z sufitem pokrytym reliefami przedstawiającymi Nut rodzącą słońce świecące na głowie Hator. Znajdują się tam też reliefy ukazujące Kleopatrę i jej syna Cezariona w procesji bóstw.


Sanktuarium na dachu - z obu stron Sali ofiar znajdują się schody prowadzące na dach świątyni. Sceny na ścianach przedstawiają noworoczną procesję, podczas której wnoszono Hator na dach do otwartego kiosku, by oczekiwała na wschód słońca. Oprócz kiosku słońca na dachu, za fasadą sali hipostylowej mieszczą się dwie amfilady komnat poświęconych śmierci i zmartwychwstaniu Ozyrysa. Są tam też reliefy przedstawiające Ozyrysa opłakiwanego przez Izyde i Neftydę. Takie sanktuaria na dachu były w większości świątyń, ale tylko w Dendarze zachowały się w nietkniętym stanie.


Zodiak z Dendery - (oryginał znajduje się obecnie w Luwrze w Paryżu, w świątyni pozostawiono kopię). Podtrzymywany przez 4 boginie okrągły relief przedstawia zodiak różniący się od naszego jedynie występowaniem skarabeusza zamiast skorpiona.


Budynki na zewnątrz świątyni – Wokół świątyni zachowały się też inne budowle, obecnie przeważnie w ruinie, są to: Rzymski Dom Narodzenia, Bazylika Koptyjska, Iseum ( czczono w nim Izyde i Ozyrysa), Sanatorium gdzie pacjenci podczas snu ( wywoływanego prawdopodobnie przez narkotyki) dowiadywali się, jakiej kuracji muszą się poddać, oraz święte jezioro ( obecnie wyschnięte za to pełne palm i ptaków), którego wody służyły do rytualnych obmywań.


Bes - bóg humoru i narodzin. Jego wizerunek ma przynosić domostwu bogactwo i szczęście.


Tajemnica Dendery i słynny relief przedstawiający wielka żarówkę.

Światło z Dendery - czy starożytni znali elektryczność?


Na podstawie rycin antycznej żarówki na ścianach świątyni w Denderze, próbowano odtworzyć ją w rzeczywistości. Stworzono 6 rozmaitych wersji takiej żarówki, ale tylko jedna z nich zaświeciła, co samo w sobie jest dowodem, że faraon jak najbardziej mógł sobie poczytać jakiś papirus przed snem. Pozostałe typy żarówek albo miały inne zastosowanie, albo były jakąś bliżej nieznaną fazą eksperymentu z elektrycznością.

Jednak znakomita większość egiptologów nie chce pogodzić się z myślą, że tuby trzymane przez kapłanów na rycinach z Dendery mogły być jakąś zaawansowaną technologią. Utrwalił się koncept, że wszystko na tym świecie musi powstawać na drodze płynnej ewolucji od czegoś prostego do wyrafinowanej maszyny. Dlatego teoria żarówek z Dendery nie chce znaleźć uznania u profesorów uniwersyteckich. Zarozumiali w swoim poczuciu wiedzy bez zmrużenia oka tłumaczą, że tuby na rycinach to gigantyczne bakłażany albo sposób pokazania narodzin węża w kwiecie lotosu.

         Hurghada Fun


          Hity Sezonu!!!Sauna Turecka

  35$